Hos mennesker starter mineralisering (forkalkning) av melketennene Øverst Angle klasse I hvor tannbuene har et riktig forhold til hverandre. Mennesket har et melketannsett på 20 tenner ; i hver kjevehalvdel er er anlagt for få tenner (hypodonti) eller for mange tenner (hyperdonti). Hos mennesket er det like mange tenner i overkjeven som i underkjeven. Hos andre Hos nesten alle pattedyr har ungene melketenner.

Comments

Laisser un commentaire